Rabu, 11 Mei 2011

Surat pendek bacaan sholat


Surat annas





qul a’uudzu birabbi nnaasmaliki nnaasilaahi nnaasmin syarri lwaswaasi lkhannaasalladzii yuwaswisu fii shuduuri nnaasmina ljinnati wannaas
artinya :
 • Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.
 • Raja manusia.
 • Sembahan manusia.
 • Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,
 • yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
 • dari (golongan) jin dan manusia.

Surat Al Falaq





qul a’uudzu birabbi lfalaqi
min syarri maa khalaq
wamin syarri ghaasiqin idzaa waqab
wamin syarri nnaffaatsaati fii l’uqad
wamin syarri haasidin idzaa hasad
Artinya :
 • Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
 • dari kejahatan makhluk-Nya,
 • dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
 • dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul

Surat Al Ikhlash




qul huwa llaahu ahadunallaahu shshamadulam yalid walam yuuladuwalam yakun lahu kufuwan ahadun
Artinya :
 • Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
 • Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
 • Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
 • dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.
 • dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki”.

Surat Al Lahab





tabbat yadaa abii lahabin watabbamaa aghnaa ‘anhu maaluhu wamaa kasabasayashlaa naaran dzaata lahabinwamra-atuhu hammaalata lhathabifii jiidihaa hablun min masadin
Artinya :
 • Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa
 • Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
 • Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
 • Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar
 • Yang di lehernya ada tali dari sabut

Surat Al Kaafiruun






qul yaa ayyuhaa lkaafiruuna
laa a’budu maa ta’buduuna
walaa antum ‘aabiduuna maa a’budu
walaa anaa ‘aabidun maa ‘abadtum.
walaa antum ‘aabiduuna maa a’budu.
lakum diinukum waliya diini
Artinya :
 • Katakanlah: “Hai orang-orang kafir,
 • Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
 • Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
 • Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
 • dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
 • Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.

Surat Al Kaafiruun






qul yaa ayyuhaa lkaafiruuna
laa a’budu maa ta’buduuna
walaa antum ‘aabiduuna maa a’budu
walaa anaa ‘aabidun maa ‘abadtum.
walaa antum ‘aabiduuna maa a’budu.
lakum diinukum waliya diini
Artinya :
 • Katakanlah: “Hai orang-orang kafir,
 • Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
 • Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
 • Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
 • dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
 • Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku”.

Surat Al Kautsar



innaa a’thaynaaka lkawtsara
fashalli lirabbika wanhar
inna syaani-aka huwal-abtaru
Artinya :
 • Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni’mat yang banyak.
 • Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah
 • Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus

Surat Al Qadr

innaa anzalnaahu fii laylati lqadri
wamaa adraaka maa laylatu lqadri
laylatu lqadri khayrun min alfi syahrin
tanazzalu lmalaa-ikatu warruuhu fiihaa bi-idzni rabbihim min kulli amrin
salaamun hiya hattaa mathla’i lfajri
Artinya :
 • Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam kemuliaan
 • Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
 • Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.
 • Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
 • Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.

Surat Adh Dhuhaa

Waadhdhuhaa
waallayli idzaa sajaa
maa wadda’aka rabbuka wamaa qalaa
walal-aakhiratu khayrun laka mina al-uulaa
walasawfa yu’thiika rabbuka fatardhaa
alam yajidka yatiiman faaawaa
wawajadaka daallan fahadaa
wawajadaka ‘aa-ilan fa-aghnaa
fa-ammaa lyatiima falaa taqhar
wa-ammaa ssaa-ila falaa tanhar
wa-ammaa bini’mati rabbika fahaddits
Artinya :
 • Demi waktu matahari sepenggalahan naik,
 • dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),
 • Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu
 • Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)
 • Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya (*) kepadamu
 • Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu ?
 • Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung(1584), lalu Dia memberikan petunjuk.
 • Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.
 • Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.
 • Dan terhadap orang yang minta-minta (*), janganlah kamu menghardiknya. (*) Orang miskin yang minta sedekah, atau orang bodoh yang minta ilmu pengetahuan
 • Dan terhadap ni’mat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. (*) (*) Karunia berupa pengetahuan kenabian, Al-Qur’an dan agama Islam hendaknya disebar luaskan kepada yang lain.

Surat Al Fiil





alam tara kayfa fa’ala rabbuka bi-ash-haabi lfiili
alam yaj’al kaydahum fii tadhliilin
wa-arsala ‘alayhim thayran abaabiila
tarmiihim bihijaaratin min sijjiilin
faja’alahum ka’ashfin ma’kuulin
Artinya :
 • Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah
 • Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka’bah) itu sia-sia?,
 • dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong,
 • yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
 • lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

Ayat Kursy

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

allaahu laa ilaaha illaa huwa lhayyu lqayyuumu
laa ta/khudzuhu sinatun walaa nawmun
lahu maa fii ssamaawaati wamaa fii l-ardhi
man dzaa lladzii yasyfa’u ‘indahu illaa bi-idznihi
ya’lamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum
walaa yuhiithuuna bisyay-in min ‘ilmihi illaa bimaa syaa-a
wasi’a kursiyyuhussamaawaati wal-ardha
walaa yauuduhu hifzhuhumaa wahuwa l’aliyyu l’azhiimu
Artinya :
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi [161] Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.